"Wij gaan net iets dieper"

websiteanalyse / Website analyse

Website analyse

In de website analyse gaan we veel dieper in op de onderdelen van de website, usability en vindbaarheid. We bekijken de website als een zeer kritische klant en checken alle onderdelen en functionaliteiten. De website analyse bestaat uit diverse aspecten, waarvan we eerst stellen waaraan deze moeten voldoen, waarna we aangeven in hoeverre uw huidige website hieraan voldoet. Desgewenst analyseren we tevens uw interne organisatie: is er een redactie, hoe is deze georganiseerd, hoe liggen de verantwoordelijkheden, is er een redactie handboek, worden er online statistieken bij gehouden en hoe wordt daar mee omgegaan etc.

Wat kunt u verwachten?

 • In onze website analyse analyseren wij uw website op diverse aspecten waarbij u onder meer antwoord krijgt op de volgende vragen:
 • Is uw website goed te vinden? (vindbaarheid)
 • Spreken de teksten op uw website de bezoekers aan en zijn ze correct geschreven qua stijl, grammatica, spelling en optimalisatie? (tekstuele analyse)
 • Hoe visueel uitnodigend is uw website? (vormgeving)
 • Kunnen uw bezoekers uw boodschap eenvoudig tot zich nemen en sluiten de teksten aan bij de vindbaarheid? (content)
 • Kunnen uw bezoekers gemakkelijk navigeren door uw website? (gebruiksvriendelijkheid)
 • Hoe makkelijk kunt u de website wijzigen, past de (CMS-)techniek bij de hedendaagse mogelijkheden en is de website te zien op smartphones en tablets? (techniek)
 • Zet uw website uw bezoekers aan tot een reactie en/of aankoop? (conversie)
 • Maakt u gebruik van social media en hoe goed is uw bedrijf op de diverse sociale platformen te vinden? (social media)
 • In hoeverre kan het gebruik maken van verschillende kanalen ervoor zorgen dat uw bedrijf beter onder de aandacht gebracht wordt? (cross-selling)
 • In hoeverre is de organisatie rondom uw website goed geregeld? (interne organisatie)

Wat krijgt u?

Een rapport waarin alle website analyse bevindingen staan, gevolgd door aanbevelingen en een gestructureerd plan van aanpak, gebaseerd op een prioriteitenlijst. Deze lijst is gebaseerd op kosten, implentatietijd en terugverdientijd. Ook zetten we voor u de quick wins op een rijtje.

Een controlehandboek voor de (eventuele) interne beheerder van de website. Veel bedrijven lanceren een bekijken, maar kijken er zelf nauwelijks naar. Dit resulteert vaak in oude nieuwsberichten, producten die niet meer verkocht worden en andere gedateerde informatie. Door het verkeerd gebruik van het CMS kunnen lettertypes afwijken, afbeeldingen niet helder overkomen of kunnen er andere fouten ontstaan. Ook technisch kunnen er problemen zijn ontstaan. Na het optimaliseren dient de website ook geborgd en onderhouden te worden. Het controle handboek is een checklist voor alle belangrijke punten die de interne beheerde of verantwoordelijke wekelijks moet doornemen, exact afgestemd op uw website.

Wilt u ook graag een diepgaande website analyse, neem dan even contact met ons op.

contact-banner.jpg